Доставка и рекламация

Актуализация: 24.05.2018 г.

ВНИМАНИЕ! Прочетете раздел „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ”

Поръчките се се обработват всеки ден от 9.00 до 14.00, без събота, неделя и обявените официални празници, след тези дни и часове – на следващия работен ден.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България чрез посочената от вас куриерска фирма.

ВНИМАНИЕ!!! За доставка извън Република България и страните от ЕС използвайте данните за кореспонденция.

Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.
Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
- За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
- За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

ВНИМАНИЕ !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер за съответното населено място. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставка, ако такава е дължима.

Магатек Еоод информира купувача за удължава посочените срокове. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по- големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата и съгласно условията на куриерската фирма. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:
за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката може да се свърже с вас на телефона за връзка, който сте ни предоставили за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.
При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Магатек Еоод задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Магатек Еоод/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.
За град Бургас поръчаната стока може да се получи в офиса на фирмата (гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", бл. 135 (партер), тел/факс: +359 56 824 124, моб: +359 887 534 211) или на посочения от вас адрес.
Доставката се окомплектова с: касова бележка(фактура), гаранционна карта и документи на производителя.
Доставки не се извършват в почивните дни и официални празници.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: Магатек Еоод, гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", бл. 135 (партер), тел/факс: +359 56 824 124, моб: +359 887 534 211, office@magatek.com .

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. Разбрах Още информация